Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Các tên gọi của nước Việt Nam”

::* "Tên gọi của các nhà nước trong lịch sử Việt Nam" dài, thừa.
::Mạo muội đề xuất "Các quốc hiệu của Việt Nam" hoặc "Danh sách quốc hiệu của Việt Nam". Mời các thành viên cho ý kiến.--[[Thành viên:Nacdanh|Nacdanh]] ([[Thảo luận Thành viên:Nacdanh|thảo luận]]) 10:42, ngày 9 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Vì được tag vào, tôi có 2 ý kiến:
* Về tên bài tôi để mọi người quyết định, không có ý kiến gì :)
* Về lịch sử bài viết này:
**tôi tạo ra vào năm 2005, với tên bài "Quốc hiệu Việt Nam"
**đến 2012, một thành viên đổi tên bài "Tên gọi Việt Nam" (với lý do "Đặt là "Tên gọi Việt Nam" để thống nhất với 1 số bài khác như: Tên gọi Triều Tiên; Tên gọi Trung Quốc." [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BB%91c_hi%E1%BB%87u_Vi%E1%BB%87t_Nam&action=history])
**đến 2017, Trần Thế Vinh đổi tên bài "Các tên gọi của nước Việt Nam" (với lý do ""tên gọi Việt Nam" nghe quá chung chung, mà bài này viết về tên nước" [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%AAn_g%E1%BB%8Di_Vi%E1%BB%87t_Nam&action=history])
**đến 2020 (những ngày gần đây) có một cuộc tranh chấp nhỏ xảy ra [https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Nh%E1%BA%ADt_tr%C3%ACnh?type=move&user=&page=C%C3%A1c+t%C3%AAn+g%E1%BB%8Di+c%E1%BB%A7a+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+Vi%E1%BB%87t+Nam&wpdate=&tagfilter=&wpfilters%5B%5D=newusers] với một số tên bài khác.
-[[Thành viên:Tttrung|Trần Thế Trung]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Tttrung|thảo luận]]</sup> 11:12, ngày 9 tháng 10 năm 2020 (UTC)
24.635

lần sửa đổi