Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Chiến tranh Đường – Cao Câu Ly lần thứ nhất”

n
#:::{{u|A}} thạch lương đổi sang lít không biết đã chính xác chưa nhỉ? [[Thành viên:Làm lại từ đầu như những ngày xưa yêu dấu| - '''Ngài LLTD''']] ([[Thảo luận Thành viên:Làm lại từ đầu như những ngày xưa yêu dấu|thảo luận]]) 09:30, ngày 13 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#::::Bài có 1 đoạn ko nguồn và thêm mấy chỗ ko nguồn cuối đoạn lớn [[Thành viên:Làm lại từ đầu như những ngày xưa yêu dấu| - '''Ngài LLTD''']] ([[Thảo luận Thành viên:Làm lại từ đầu như những ngày xưa yêu dấu|thảo luận]]) 09:34, ngày 13 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#:::::Cảm ơn {{u|Làm lại từ đầu như những ngày xưa yêu dấu|LLTD}} nhiều. 1 thạch bằng ~60 lít nên quy đổi như thế là chính xác. Đoạn không nguồn có phần hơi tâng bốc Lý Thế Dân nên mình đã xóa bỏ. Đoạn ở cuối bài mình đã bổ sung thêm một chú thích web. Tuy có phần hơi lạc quẻ khi các chú thích còn lại đều là chú thích sách, nhưng chắc không có vấn đề gì.--[[Thành viên:A|<span style="color:#006699;font:">李</span>]][[Thảo luận thành viên:A|<span style="color:#990000;font:">媖</span><span style="color:#339966">子</span>]] 22:05, ngày 13 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#{{YK}} Phần quan trong nhất trong bài là nội dung về trận An Thị có vẻ chưa được ổn cho lắm. Theo sử Đường thì quân An Thị không chỉ cố thủ, mà còn phản công và bị quân Đường đánh bại. Khả năg là trong bài viết chưa tận dụng hết các nguồn sơ cấp. Bản thân Dương Vạn Xuân là một cái tên hư cấu cho người chỉ huy thành An Thị nên cần phải ghi chú rõ ràng. Bài bên tiếng Trung dài phải gấp đôi bài hiện nay, rõ ràng bài cần hoàn thiện thêm.[[Thảo luận Thành viên:Vuhoangsonhn|Hiếu]] [[Thành viên:Vuhoangsonhn|Vũ]] 18:45, ngày 5 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#:Bài viết tiếng Trung dài nhưng rất nhiều chỗ không nguồn. Nếu bài viết mà thêm vào những đoạn không nguồn có khi làm suy giảm chất lượng bài viết hơn. [[Thảo luận Thành viên:Truy Mộng|<span style="font-weight:bold; color:blue; text-shadow:grey 0.4em 0.4em 0.5em; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i>𝕷𝖊𝖌𝖊𝖓𝖉 𝖔𝖋 𝕮𝖔𝖓𝖙𝖊𝖓𝖙 𝕿𝖗𝖆𝖓𝖘𝖑𝖆𝖙𝖊</i></span>]] 04:04, ngày 10 tháng 10 năm 2020 (UTC)