FroggingUT

Gia nhập ngày 30 tháng 9 năm 2020
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
Người thành viên đó chỉ xuất hiện khi [[Thành viên:Tayaga334 NAUTTP|Tayaga334 VNAUTTP]] cần sửa điện thoại (do điện thoại hơi lag) khoảng 5/6 ngày. KhiNếu thành viên này đang bận rộn sẽ không hoạt động.