Khác biệt giữa các bản “Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)”

Tập tin Mr._Nguyen_Van_The.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Sealle vì lý do: Failed license review; non-free license (F4).
(Tập tin Mr._Nguyen_Van_The.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Sealle vì lý do: Failed license review; non-free license (F4).)
| hình =
| ghi chú hình =
| hình bộ trưởng = Mr. Nguyen Van The.jpg
| bộ trưởng = [[Nguyễn Văn Thể]]
| từ = 26 tháng 10 năm 2017
44.052

lần sửa đổi