Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Điều lệ”

 
== Điều lệ dành cho thành viên mở biểu quyết ==
# Người mở biểu quyết có quyền đóng biểu quyết với điều kiện những người tham gia bỏ phiếu không ai phản đối. Thời gian phản đối đề xuất là '''48h'''. Điều này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho cộng đồng nếu người đềmở cửbiểu quyết phát hiện mình có điều sai sót.<ref>Xem [[Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Quy chế biểu quyết]]</ref>
 
== Điều lệ thành viên tham gia bỏ phiếu ==