Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Bộ Nhật (日)”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
== Đồng thuận tên bài (lần 2) ==
Mặc dù không thích lắm tên bài, nhưng có lẽ tên bài hiện thời là tạm chấp nhận được, theo tiêu chí "Tên phổ biến trong ngôn ngữ gốc (chưa rõ phạm vi áp dụng cụ thể)", mời các bạn tham gia cho ý kiến đồng ý hay không? [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 16:55, ngày 10 tháng 11 năm 2020 (UTC)
:Tổng hợp lại thì tôi, {{ping|Thusinhviet|Ko-Ka|Buiquangtu}} có ý kiến giữ bộ Hán tự. Thusinhviet có ý kiến là sửa thành "bộ thủ", tôi lại cho rằng không cần vì "Bộ Nhật" thì tương ứng với 日部 vậy thôi. {{ping|Khonghieugi123|MeigyokuThmn}} thì chưa nêu rõ quan điểm. Xin phép tag thêm {{u|Tranminh360}} để nhờ góp một quan điểm độc lập nữa, hy vọng không làm phiền bạn. ~ [[Thành viên:Violetbonmua|Violet]] <small>([[Thảo luận Thành viên:Violetbonmua#footer|talk]])</small> ~ 19:01, ngày 10 tháng 11 năm 2020 (UTC)
20.996

lần sửa đổi