Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Hoạt động quân sự”

n
::::Phương án của quý BQV Violet không phù hợp, mang tính chất "hồn Trương Ba, da Hàng Thịt". ~ [[Thành viên:Nguyenhai314|Nguyenhai314]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|thảo luận]]) 13:18, ngày 12 tháng 1 năm 2021 (UTC)
:{{outdent|::::}} Một [https://www.quora.com/What-are-differences-between-a-military-campaign-and-a-military-operation topic trên quora] cũng có đặt câu hỏi về vấn đề này. ~ [[Thành viên:Nguyenhai314|Nguyenhai314]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|thảo luận]]) 13:22, ngày 12 tháng 1 năm 2021 (UTC)
::::Vậy thì tôi đề xuất bạn Trongphu đưa ra tài liệu khoa học (công trình khoa học được công bố ) chứng minh cách dịch của bạn là đúng theo tinh thần khoa học trước để mọi người tránh tranh cãi làm vấn đề trở thêm rối ren hơn nữa. [[Thành viên:Ledinhthang|The Witch Hunter]] ([[Thảo luận Thành viên:Ledinhthang|thảo luận]]) 13:29, ngày 12 tháng 1 năm 2021 (UTC)
16.536

lần sửa đổi