Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận”

*Giải quyết được phổ vấn đề rộng hơn: nếu treo bản mẫu chứa thông tin chủ quan, có thể dễ gây ra tranh chấp ý kiến, tranh chấp sửa đổi giữa các thành viên, không tạo được không khí hợp tác thuận lợi, giảm khả năng phát triển cộng đồng lành mạnh và bền vững; treo bản mẫu chứa thông tin khách quan giúp giảm thiểu vấn đề này.
*Giống như mọi thông tin ở bài viết, thông tin ở bản mẫu đưa vào bài viết cũng cần đáp ứng tiêu chuẩn thông tin mà tất cả chúng ta đều hướng đến, đó là thông tin khách quan, dễ dàng kiểm chứng được.
*Dường như mọi thông báo chứa thông tin chủ quan ở dạng "Bài viết này ..." đều có thể sửa đổi câu chữ để trở thành thông báo với thông tin khách quan ở dạng "Có ý kiến / lý do ở trang thảo luận cho rằng bài viết này ...".
Hy vọng chúng ta đồng thuận được :D -[[Thành viên:Tttrung|Trần Thế Trung]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Tttrung|thảo luận]]</sup> 08:01, ngày 15 tháng 2 năm 2021 (UTC)
:Có thể đơn giản mọi việc bằng cách yêu cầu người treo biển dnb phải nói rõ lý do. Nếu đạt được đồng thuận ở trang TL thì không cần đem ra BQXB. Không nên cứ gắn biển, lùi sửa, dọa cấm rồi bảo người viết chờ ra BQXB mà giải thích với cộng đồng. Khó trách vì sao họ bức xúc. Nên đi sâu vào các giải pháp ứng xử mới có thể giữ người, không thì đến bao nhiêu cũng đi hết. ~ [[Thành viên:Violetbonmua|Violet]] <small>([[Thảo luận Thành viên:Violetbonmua#footer|talk]])</small> ~ 08:18, ngày 15 tháng 2 năm 2021 (UTC)
24.863

lần sửa đổi