Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận”

:Vì Wikipedia tiếng Việt không có đủ người để thực hiện thảo luận trong các trang thảo luận của bài, trừ phi được mời hay ping, nên yêu cầu có đồng thuận mới được phép treo bản mẫu là chuyện bất khả thi. Giải pháp vẫn nên là theo hướng của Caruri, trước khi treo thông báo có tính chủ quan thì để lại lý do tại trang thảo luận. --[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|'''<span style="color:green;">minhhuy</span>''']] <sup>([[User talk:Trần Nguyễn Minh Huy|thảo luận]])</sup> 08:30, ngày 15 tháng 2 năm 2021 (UTC)
Yes, chúng ta đang gần đến với nhau ở đây :) "trước khi treo thông báo có tính chủ quan thì để lại lý do tại trang thảo luận" . Mọi thông báo chủ quan đều có thể được điều chỉnh câu chữ để thành thông báo khách quan theo mẫu sau "Bài viết này ..." -> "Có ý kiến / lý do ở trang thảo luận cho rằng bài viết này ...". Và khi viết khách quan như vậy là đã dẫn người treo thông báo phải nêu lý do ở trang thảo luận. -[[Thành viên:Tttrung|Trần Thế Trung]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Tttrung|thảo luận]]</sup> 08:59, ngày 15 tháng 2 năm 2021 (UTC)
*{{yk}} Cách đơn giản nhất và phù hợp với nhân lực hiện tại là bắt buộc (đồng thuận quy định nhỏ mới) phải thêm lý do khi treo biển đnb. [[Thành viên:Nguyentrongphu|SicMundusCreatusEst]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|tiếng Latin]]) 09:22, ngày 15 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 
==Valentine==
25.190

lần sửa đổi