Khác biệt giữa các bản “Tri.be”

Trang mới: “{{Thông tin nhạc sĩ|Tên=Tri.be|Current_members=Songsun<br>Kelly<br>Jinha<br>Hyunbin<br>Jia<br>Souen<br>Mire|Origin=Seoul, Hàn Quốc|Years_active=2021 - nay…”
(Trang mới: “{{Thông tin nhạc sĩ|Tên=Tri.be|Current_members=Songsun<br>Kelly<br>Jinha<br>Hyunbin<br>Jia<br>Souen<br>Mire|Origin=Seoul, Hàn Quốc|Years_active=2021 - nay…”)
(Không có sự khác biệt)