Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Zona (bệnh)”

n
Greenknight dv đã đổi trang Thảo luận:Giời leo thành Thảo luận:Zona (bệnh): Giời leo là 1 loại bệnh hoàn toàn khác về bản chất với bệnh zona nhưng nhiều người cũng gọi nhầm zona là giời leo do…
n (Greenknight dv đã đổi trang Thảo luận:Giời leo thành Thảo luận:Zona (bệnh): Giời leo là 1 loại bệnh hoàn toàn khác về bản chất với bệnh zona nhưng nhiều người cũng gọi nhầm zona là giời leo do…)