Thảo luận:Zona (bệnh)

Thảo luận đang diễn ra

Tên bàiSửa đổi

Y khoa chính thức thì người ta chỉ gọi zona thôi, không ai gọi giời leo cả. Vậy tôi sẽ đổi tên bài này Llevanloc (thảo luận) 07:33, ngày 30 tháng 1 năm 2010 (UTC)

Tôi đồng ý. Tuy nhiên, ta cần có sự đồng thuận trước khi tự tiện giời đổi.--Meiji-tenno (Thảo luận, đóng góp) 07:39, ngày 30 tháng 1 năm 2010 (UTC)

Có bạn cho là giời leo là do côn-trùng gây ra nhưng không ghi là côn-trùng gì nên tôi bỏ sửa đổi đó và nhập zona và giời leo là một, cho đó là hai cách gọi của một căn bệnh.Duyệt-phố (thảo luận) 18:31, ngày 29 tháng 8 năm 2010 (UTC)

Chứng giời leo vốn là tên gọi để chỉ các chứng viêm da dị ứng do con "giời" (không phải là côn trùng nhưng cũng thuộc Ngành Chân khớp) và 1 số loại côn trùng gây ra. Còn người ta cũng gọi bệnh zona là giời leo do biểu hiện bên ngoài giống nhau thì gọi như thế có lẽ không chính xác. khốn khổ vì dịch giời leo do côn trùng Nên để bài này là bệnh zona, còn giời leo nên lập ra 1 trang định hướng riêng. Mà có bác nào biết con "giời" cụ thể là loài rết gì không? Em chỉ nhớ là con này nó hơi nhỏ, ngày trước bố em đập chết 1 con, nó tiết ra chất dịch phát quang màu xanh @.@--Greenknight dv (thảo luận) 13:23, ngày 21 tháng 3 năm 2012 (UTC)
Quay lại trang “Zona (bệnh)”.