Khác biệt giữa các bản “Tôn Thất Xuân”

Không thay đổi kích thước ,  2 tháng trước
n
Tuy nhiên, theo cứ liệu [[Châu bản triều Nguyễn|châu bản]], đến khoảng năm [[Gia Long]] thứ nhì (1803), hoàng thân Tôn Thất Xuân vẫn sống, được gia phong lộc vị<ref>[https://www.facebook.com/brian.wu.121772/posts/2717605291823749 Về (chúa) Nguyễn Ánh là Nguyễn Ánh nào ?]</ref>.
{{cquote|''Canh Tí, năm thứ 3 [1780], mùa hạ tháng Sáu. Sai cai cơ Sâm Đức hầu, Tĩnh Viễn hầu làm sứ thần sang nước Xiêm. Vừa gặp tàu buôn của vua Xiêm về báo rằng, tàu [Xiêm] từ Quảng Đông về, qua phần biển Hà Tiên bị chủ tướng là chưởng cơ Thăng Bình hầu cướp của giết người. Phi Nhã Tân giận lây, bỏ sứ giả vào ngục. Rồi thì Bồ Ông Giao từ Cao Miên về Xiêm tố cáo rằng y bắt được mật thư của Gia Định khiến Xuân quận công và Tông quận công làm nội ứng mưu lấy thành Vọng Các. Vua Xiêm tin lời, ngày mồng Năm tháng Mười bắt giam tra hỏi, đều kêu oan không nhận. Tham tướng Mạc Tử Dung cố sức cải là bị oan. Phi Nhã Tân bèn đánh chết. Tông quận công tự tử. Ngày 24 tháng 10 năm Canh Tí, Xuân quận công, sứ thần nước ta, cùng con cháu người nhà Tông quận công, ước 53 người đều bị giết chết. Phàm dân An Nam ở đất ấy đều bị đày ra biên thùy xa.''|||[[Trịnh Hoài Đức]], ''[[Gia Định thành thông chí]]''}}
''[[Đại Nam thực lục]]'' và các [[thư tịch]] [[Xiêm La]] chép thêm, [[tháng 02]] năm Ất Sửu (1805), [[hoàng đế]] [[Gia Long]] cử một sứ bộ do quan trấn thủ [[Hà Tiên]] làm chánh sứ sang [[Bangkok]]. Ngoài quốc thư dâng vua [[Rama I]] cùng một số quà biếu quan viên [[Xiêm La]], đặc biệt có thơthư riêng của [[Tống Phúc Thị Lan|Tống hoàng hậu]] gởigửi con trai (đích tử) của quận công Tôn Thất Xuân quá cố, lại ban cho một thoi vàng 10 tamlung (600gr), 5 thoi bạc cũng 10 tamlung (600gr), để tạ ơn việc đã tặng bà một [[nhẫn]] [[kim cương]] hồi năm ngoái do sứ bộ [[An Nam]] đem về.
 
Như vậy, có lẽ quận công Tôn Thất Xuân tạ thế khoảng năm 1804. Kể từ năm 1777, ông lưu vong đất [[Xiêm]] chứ không hồi hương nữa, cũng có thể để tránh nạn nồi da nấu thịt như kết cuộc [[triều Tây Sơn]] cựu thù.
61.848

lần sửa đổi