Khác biệt giữa các bản “C Sharp (ngôn ngữ lập trình)”

n
Replace dead-url=yes to url-status=dead.
(Đã cứu 0 nguồn và đánh dấu 1 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
n (Replace dead-url=yes to url-status=dead.)
| dialects = [[Cω]], [[Spec Sharp|Spec#]], [[Polyphonic C Sharp|Polyphonic C#]], [http://ecsharp.net Enhanced C#]
| influenced_by = [[C++]],<ref name="influenced by CPP">{{cite journal |last = Naugler |first = David |date=May 2007 |title = C# 2.0 for C++ and Java programmer: conference workshop |journal = Journal of Computing Sciences in Colleges |volume = 22 |issue = 5 |quote = Although C# has been strongly influenced by Java it has also been strongly influenced by C++ and is best viewed as a descendant of both C++ and Java.}}</ref>
[[Eiffel (ngôn ngữ lập trình)|Eiffel]], [[Java (ngôn ngữ lập trình)|Java]],<ref name="influenced by CPP" /> [[Modula-3]], [[Object Pascal]],<ref name="influenced by op">{{chú thích web |url = http://www.computerworld.com.au/article/261958/a-z_programming_languages_c_/?pp=7 |title = The A-Z of Programming Languages: C# |date = ngày 1 tháng 10 năm 2008 |publisher = [[Computerworld]] |first = Naomi |last = Hamilton |accessdate = ngày 12 tháng 2 năm 2010 |quote = We all stand on the shoulders of giants here and every language builds on what went before it so we owe a lot to C, C++, Java, Delphi, all of these other things that came before us. ([[Anders Hejlsberg]]) |archive-date = 2010-03-24 |archive-url = https://web.archive.org/web/20100324124903/http://www.computerworld.com.au/article/261958/a-z_programming_languages_c_/?pp=7 |dead-url -status= yesdead }}</ref> [[ML (ngôn ngữ lập trình)|ML]], [[Visual Basic|VB]], [[Icon (ngôn ngữ lập trình)|Icon]], [[Haskell (ngôn ngữ lập trình)|Haskell]], [[Rust (ngôn ngữ lập trình)|Rust]], [[J Sharp|J#]], [[Cω]], [[F Sharp (ngôn ngữ lập trình)|F#]],<ref group="note">không đồng bộ</ref> [[Visual J++|J++]]
| influenced = [[Chapel (programming language)|Chapel]],<ref name="chplspec">{{chú thích web|title=Chapel spec (Acknowlegements)|url=http://chapel.cray.com/spec/spec-0.98.pdf|date = ngày 1 tháng 10 năm 2015 |accessdate = ngày 14 tháng 1 năm 2016 |publisher=Cray Inc}}</ref> [[Crystal (programming language)|Crystal]],<ref name="rel_0.18.0">
{{chú thích web
 
=== Từ C và âm nhạc đến C# ===
Cái tên "C sharp" được lấy cảm hứng từ ký hiệu âm nhạc, trong đó một dấu thăng sau nốt nhạc "#" nghĩa là một nốt được chơi cao hơn nửa cung.<ref>http://www.jameskovacs.com/blog/CNETHistoryLesson.aspx</ref> Điều này tương tự như trường hợp đặt tên của ngôn ngữ của C++, trong đó "++" chỉ ra rằng giá trị của một biến nên được tăng lên 1. Biểu tượng # cũng giống với bốn ký tự "+" (trong một lưới 2x2), ngụ ý rằng ngôn ngữ là một phiên bản tăng cường của C++ (gấp đôi C++).<ref>{{Chú thích web |url=http://www.computerworld.com.au/article/261958/a-z_programming_languages_c_/?pp=2 |ngày truy cập=2018-02-14 |tựa đề=Bản sao đã lưu trữ |archive-date=2015-04-02 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150402120752/https://www.computerworld.com.au/article/261958/a-z_programming_languages_c_/?pp=2 |dead-url-status=yesdead }}</ref>
Bởi vì giới hạn kỹ thuật của việc hiển thị (các font chuẩn, trình duyệt...) và sự thật là ký tự thăng ({{unichar|266F|MUSIC SHARP SIGN|html=|nlink=Sharp (music)}}) không hiện diện trong đa số các bàn phím, ký tự ({{unichar|0023|NUMBER SIGN|html=}}) đã được chọn để diễn đạt một cách tương đương trong cách viết tên ngôn ngữ.