Khác biệt giữa các bản “Tứ phủ”

Tập tin Second_Mistress_of_Mountains_and_Forests_-_Cô_Đôi_Thượng_Ngàn.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi JuTa vì lý do: No OTRS permission for 30 days.
(Tập tin Second_Mistress_of_Mountains_and_Forests_-_Cô_Đôi_Thượng_Ngàn.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi JuTa vì lý do: No OTRS permission for 30 days.)
[[File:Cô Đệ Nhất Thượng Thiên - First Mistress of Heaven.jpg | thumb | Tranh vẽ Cô Đệ Nhất Thượng Thiên trong dự án Thánh Nhan của trang Four Palaces - Tứ Phủ.]]
* [[Cô Đôi Thượng Ngàn]]
 
[[File:Second Mistress of Mountains and Forests - Cô Đôi Thượng Ngàn.jpg | thumb | Tranh vẽ Cô Đôi Thượng Ngàn trong dự án Thánh Nhan của trang Four Palaces - Tứ Phủ.|liên_kết=Special:FilePath/Second_Mistress_of_Mountains_and_Forests_-_Cô_Đôi_Thượng_Ngàn.jpg]]
* Cô Bơ Thoải Cung (Cô Bơ Hàn Sơn, Cô Bơ Bông)
* Cô Tư Địa Phủ (Cô Tư Tứ Tổng Tây Hồ)
45.578

lần sửa đổi