Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:X3”

không có tóm lược sửa đổi
(Thay cả nội dung bằng “<noinclude><!--Xin để yên dòng-->{{Đầu bản mẫu thử}}<!--này--> <!-- BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY --></noinclude>”)
Thẻ: Thay thế nội dung
Thẻ: Đã được lùi sửa
<div style="padding-left: 1.6em; font-style: italic; border-top: 1px solid #a2a9b1; margin: 0.5em 0; padding-top: 0.5em">Thảo luận trên đã được đóng lại. <b style="color: #FF0000;">Xin đừng sửa chữa nó.</b> Mọi ý kiến tiếp theo nên được viết trong các trang thảo luận phù hợp. Đừng thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào trong cuộc thảo luận này.</div><!-- from [[Template:Archive bottom]] -->
<noinclude><!--Xin để yên dòng-->{{Đầu bản mẫu thử}}<!--này-->
</div>{{SAFESUBST:<noinclude />-}}{{{{{|safesubst:}}}#ifeq:<includeonly>{{subst:substcheck}}</includeonly>|SUBST||{{#if:{{{rfcid|}}}|[[Category:Pages using Rfc top or Rfc bottom with rfcid parameter]]}}}}<noinclude>
<!-- BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY --></noinclude>
{{Doc|Template:Archive top/doc}}
</noinclude>