Khác biệt giữa các bản “Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
'''Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ'''<ref>[http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/244/ 欽定大南會典事例]</ref> ([[chữ Hán]]: 欽定大南會典事例) là tên gọi một cuốn [[sách]] thuộc thể loại [[hội điển]], ghi chép những [[điển pháp]] [[Việt Nam]] dưới [[triều Nguyễn]]. Nguyên bản bộ sách bằng [[chữ Hán]] gồm 2 phần:
{{Chinese
|t=欽定大南會典事例
|s=钦定大南会典事例
|w=
|p=
|pic=
|piccap=
}}
'''Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ'''<ref>[http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/244/ 欽定大南會典事例]</ref> ([[chữ Hán]]: 欽定大南會典事例) là tên gọi một cuốn [[sách]] thuộc thể loại [[hội điển]], ghi chép những [[điển pháp]] [[Việt Nam]] dưới [[triều Nguyễn]]. Nguyên bản bộ sách bằng [[chữ Hán]] gồm 2 phần:
* Phần Chính biên được biên soạn từ năm Thiệu Trị thứ 3 [[1843]] đến năm Tự Đức thứ 4 [[1851]], gồm 262 quyển (+1 quyển Thủ) với hơn 8.000 trang bản thảo; ghi chép các chiếu chỉ, tấu sớ của triều đình Nguyễn từ năm Gia Long thứ nhất [[1802]] đến năm Tự Đức thứ 4 [[1851]].
* Phần Tục biên được biên soạn từ năm Thành Thái thứ nhất [[1889]] đến năm Thành Thái thứ 7 [[1895]], gồm 61 quyển (kể cả quyển Mục lục) với hơn 6.000 trang bản thảo, ghi chép các chiếu chỉ, tấu sớ của triều đình Nguyễn từ năm Tự Đức thứ 5 [[1852]] đến năm Thành Thái thứ nhất [[1889]].