Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang”

 
*{{re|Alphama}} Tùy trường hợp, nếu là nối giữa hai số thì không có khoảng trắng, còn lại thì sẽ có. [[Thành viên:Hari caaru|Hari caaru]] ([[Thảo luận Thành viên:Hari caaru|thảo luận]]) 04:06, ngày 6 tháng 4 năm 2021 (UTC)
:: {{tick}} Xong. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 12:56, ngày 7 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 
=== [[Liên Hiệp Quốc]] -> [[Liên Hợp Quốc]] ===