Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vết thù hằn trên lưng con ngựa hoang”

không có tóm lược sửa đổi
(Hồi sửa về bản sửa đổi 64853408 của Băng Tỏa (talk))
Thẻ: Twinkle Lùi sửa
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Lùi lại thủ công Đã được lùi sửa
{{Chú thích trong bài|date=tháng 5/2021}}
{{Thông tin sách
| name = Vết thù hằn trên lưng con ngựa hoang
| release_date = 1967
| media_type = In ([[bìa mềm]])
| pages = ?
| isbn =
| preceded_by =