Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Phú Trọng”

n
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Lùi lại thủ công
n
{{Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam}}
{{Chủ tịch nước Việt Nam}}
{{Nguyên thủ Việt Nam}}
{{Chủ tịch Quốc hội Việt Nam}}{{Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII}}{{Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII}}
{{Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI}}