Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tập tin:ALTP LOGO 2021.png”

n
Không thể tải hình từ máy chủ xuống
(Thu nhỏ theo yêu cầu của Băng Tỏa trên trang thảo luận cá nhân.)
n (Không thể tải hình từ máy chủ xuống)
}}
== Giấy phép ==
{{Biểu trưng}}{{User:LRBot/resize|447}}
[[Thể loại:Tập tin có phiên bản cũ không tự do]]