Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
:Xem cái này đi bạn [https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:AlphamaBot/Code_s%E1%BB%ADa_l%E1%BB%97i_chung], tham khảo thêm [https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:AutoWikiBrowser/Custom_Modules]. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 05:33, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 
Bạn ơi, dùng AWB để loại bỏ hết wikilink làm như thế nào hở bạn. [[b:vi:User:Đức Anh|Đức Anh]] <span style="font-size:0%">[[User:Đức Anh]]</span>([[b:vi:User talk:Đức Anh|thảo luận]]) 04:57, ngày 19 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 
== Câu hỏi từ [[User:TARGET6tidiem|TARGET6tidiem]] (06:33, ngày 17 tháng 7 năm 2021) ==