Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đình Bảo”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
!STT
!Tên phần trình diễn
!Tác giả
!Thể hiện với
|-
! colspan="43" |Trong liveshow "Paris By Night Divos" (2018)
|-
|1
|Đàn Bà (Song Ngọc)
|Song Ngọc
|Đan Nguyên, Don Hồ, Thiên Tôn, Bằng Kiều, Quang Dũng, Trần Thái Hòa
|-
|2
|Tình Khúc Cho Em (Lê Uyên Phương)
|Lê Uyên Phương
|Trần Thái Hòa
|-
|3
|Triệu Đóa Hoa Hồng (LV: Trung Kiên)
|Lời Việt: Trung Kiên
|solo
|-
|4
|Nghìn Trùng Xa Cách (Bằng Kiều, Thiên Tôn)
|Phạm Duy
|Bằng Kiều, Thiên Tôn
|-
! colspan="43" |Trong liveshow "Đình Bảo - Chuyện Tình": Trong chương trình này, Đình Bảo vừa trình diễn vừa đóng vai trò MC (2019)
|-
|5
|Nguồn Sáng Trong Tim Tôi (Đình Bảo)
|
|Bằng Kiều, Thiên Tôn
|-
|6
|Em Với Tôi (Anh Khoa)
|
|solo
|-
|7
|Chỉ Mùa Xuân Mới Hiểu (Việt Anh)
|
|solo
|-
|8
|Vội Vàng (Đức Trí)ưư
|Đức Trí
|Lam Anh
|-
|9
|LK Chuyện Chàng Cô Đơn (Hoàng Bách), Phút Giao Mùa (Đình Bảo)
|
|solo
|-
|10
|Thành Phố Sương (Việt Anh)
|Việt Anh
|Thiên Tôn
|-
|11
|Thành Phố Buồn (Lam Phương)
|Lam Phương
|solo
|-
|12
|Dốc Mơ (Ngô Thụy Miên)
|Ngô Thụy Miên
|Thanh Hà
|-
|13
| rowspan="2" |13
|LK Yêu Em (Lê Hựu Hà), Còn Yêu Em Mãi (Nguyễn Trung Cang)
|Yêu Em
| rowspan="2" |Hiền Thục
|Lê Hựu Hà
| rowspan="2" |Hiền Thục
|-
|Còn Yêu Em Mãi
|Nguyễn Trung Cang
|-
|14
|Ru Em (Từ Huy)
|solo
|Từ Huy
| rowspan="2" |solo
|-
|15
|Biết Bao Giờ Trở Lại (Ngô Thụy Miên)
|solo
|Ngô Thụy Miên
|-
|16
|Yêu Là Chết Ở Trong Lòng (Phạm Duy)
|Phạm Duy
|Lam Anh, Nguyễn Hồng Nhung
|-
|17
|Dưới Giàn Hoa Cũ (Tuấn Khanh)
|Trần Thu Hà
|Tuấn Khanh
|Hà Trần
|-
|18
|Em Có Về Qua Đấy (Đình Bảo)
|solo
|Đình Bảo
| rowspan="2" |solo
|-
|19
|Những Bến Bờ Cho Con (Việt Anh)
|solo
|Việt Anh
|-
|20
|Tháng Năm Trong Lòng Nhớ (Đình Bảo)
|Trần Thu Hà, Bằng Kiều, Nguyễn Hồng Nhung, Lam Anh, Thiên Tôn
|Đình Bảo
|Hà Trần, Bằng Kiều, Nguyễn Hồng Nhung, Lam Anh, Thiên Tôn
|}