Khác biệt giữa các bản “Kinh tế chính trị”

n (Reverted to revision 65257853 by NguoiDungKhongDinhDanh: Không thể lấy văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam làm dẫn chứng cho quan điểm chung của những người theo quan điểm Chủ nghĩa xã hội.)
Thẻ: Lùi sửa
Thẻ: Đã được lùi sửa
 
==Phương pháp luận==
Kinh tế chính trị chịu ảnh hưởng của [[triết học chính trị]]. Các trường phái kinh tế chính trị được phát triển dựa trên quan điểm của các trường phái triết học chính trị. [[Chủ nghĩa tự do]] cho rằng nhà nước nên hạn chế can thiệp vào đời sống xã hội. Khi áp dụng quan điểm này vào kinh tế học tạo ra kinh tế chính trị học cổ điển. [[Chủ nghĩa bảo thủ]] quannhấn niệmmạnh giá trị của bảnnhững định thặngchế thuộctập vềquán truyền nhânthống. Đại diện của chủ nghĩa bảo thủ là [[ThomasEdmund HobbesBurke]], [[LeoJoseph Straussde Maistre]]...<ref>[https://www.britannica.com/topic/conservatism Conservatism], Britanica</ref> Những nhà kinh tế chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa bảo thủ thường phảnủng đốihộ phânchủ phốinghĩa lại thubản nhậpvà xem thị trường là định chế trung tâm của xã hội<ref>Hunter A., ủngMilofsky hộC. tự(2007) doThe kinhConservative doanhView: thậmMarkets, chíInequality, ủngand hộSocial bảoEfficiency. hộIn: mậuPragmatic dịchLiberalism. Palgrave Macmillan, New York.</ref>. [[Chủ nghĩa xã hội]] tin rằng mỗi cá thể tạo ra giá trị thặng dư đều là thành viên của xã hội nên giá trị thặng dư đó mang tính chất xã hội do đó cần được xã hội điều tiết. Điều này được phản ánh trong kinh tế chính trị học Marxist. [[Chủ nghĩa cộng sản]] cho rằng tăng trưởng kinh tế-xã hội do giá trị thặng dư xã hội sinh ra do đó nó phải thuộc về toàn thể xã hội. Đại diện của chủ nghĩa cộng sản là [[Karl Marx]], [[Friedrich Engels]], [[Vladimir Ilyich Lenin|Lenin]] và [[Lev Davidovich Trotsky]].
[[Tập tin:Rousseau - Discours sur l'oeconomie politique, 1758 - 5884558.tif|thumb|[[Jean-Jacques Rousseau]], ''Discours sur l'oeconomie politique'', 1758]]
* '''Phương pháp lấy quyền lực làm trung tâm'''. Đây là phương pháp tiếp cận của [[kinh tế chính trị cổ điển]]. Do coi quyền lực là vấn đề trung tâm của chính trị, nên họ cho rằng kinh tế chính trị nghiên cứu cách thức đạt được quyền lực trong nền kinh tế.
26

lần sửa đổi