Khác biệt giữa các bản “Năm 0”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:6105:11C3:3D55:8DEA:BC22:7DDC (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Seventhsister23)
Thẻ: Lùi tất cả
Thẻ: Soạn thảo trực quan Đã được lùi sửa Lặp lại ký tự
 
== Các lịch Nam Á ==
Mọi kỷ nguyên sử dụng trong các lịch [[lịch Hindu|Hindu]] và [[lịch Phật giáo|Phật giáo]], chẳng hạn như [[kỷ nguyên Saka]] hoặc [[Kali Yuga]], bắt đầu với năm 0 vì tất cả các lịch này sử dụng các cách tính năm theo kiểu năm trôi qua, năm khi đến hạn, hoặc năm đủ, ngược với phần lớn các lịch khác được sử dụng rộng rãi những năm gần đây. Năm đủ vẫn chưa trôi qua đối với bất kỳ ngày nào trong năm bắt đầu từ đầu kỷ nguyên, vì thế nó không thể là năm 1 — trái lại, nó là năm 0. Điều này tương tự như cách người phương Tây tính tuổi của một cá nhân — người đó chưa đạt đến 1 tuổi cho đến khi nào một năm đã trôi qua kể từ ngày người đó sinh ra (nhưng tuổi của người đó trong năm được tính theo số tháng/ngày cụ thể kể từ khi sinh ra chứ không nói là 0 tuổi; tuy nhiên, nếu tuổi của người đó tính theo năm và tháng thì có thể nói là (chỉ là ví dụ) 0 năm và 6 tháng tuổi).ffffffffffffffffffffffff 35y egwooekjhjhfehuajhuhjwsuhjdrwj
ekwfijefuujhrheughuueuh
 
 
== Các nhà sử học Maya ==
Người dùng vô danh