Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Alice (Alice ở xứ sở thần tiên)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
==== Đồng ý ====
# {{OK}} Dịch chuẩn, đủ chất lượng làm bài viết tốt ở Wikipedia. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 16:10, ngày 26 tháng 7 năm 2021 (UTC)
#{{OK}} Đồng ý với tư cách đề cử. [[Thảo luận thành viên:Mintu Martin|<span style="color:#lightblue">&nbsp;'''Jimmy Blues'''&nbsp;</span>]]<sup>♪</sup> 11:04, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 
==== Phản đối ====