Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Nu na nu nống”

;Giữ
#{{bqg}} Chủ thể đủ nổi bật, xuất hiện trong nhiều ấn phẩm nói về văn hóa dân gian, nên giữ. [[Thành viên:Nguyenmy2302|Nguyenmy2302]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyenmy2302|thảo luận]]) 12:33, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
#{{bqg}} Trò chơi đủ nổi bật, xuất hiện nhiều các tài liệu văn hóa Việt Nam. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 12:57, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
;Ý kiến