Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Db-bv2”

+ notes
(Thay thông báo nhắc tv tạo trang)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(+ notes)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|temp=Db-nocontext-notice
|summary=Bài viết không có nội dung thực
|notes={{#ifexpr:({{#time:U}}-{{#time:U|{{{cts|1-1-1970}}}}}) <= 900|'''Chú ý''': Trang này được tạo cách đây chưa đầy 15 phút. Cộng đồng đã thống nhất không nên gắn bản mẫu [[WP:XN#BV2|XN:BV2]] vào các bài viết ngay sau khi tạo vì những bài viết này vẫn có thể đang được cải thiện. Thời gian tối thiểu gắn bản mẫu này được đề xuất là 10 phút.}}
}}<includeonly>{{cat handler
| all = [[Thể loại:Chờ xóa]]