Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Hình không rõ tình trạng bản quyền đầu”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Những tập tin trong thể loại này có thể bị xóa nhanh theo '''tiêu chí TT4''' khi thể loại này đã 7 ngày tuổi. Trước khi xóa một tập tin trong thể loại này, bạn phải đảm bảo rằng tập tin này có thể xóa nhanh được bằng cách kiểm tra trang tập tin, vì thông tin về bản quyền đôi khi được ai đó thêm và…”)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{purge}}
<includeonly>{{SpeedyMaintanceCat|6={{safesubst:#time:Y-m-d|{{{4|}}} {{{2|}}} {{{1|}}} }}}}
[[Category:Hình không rõ tình trạng bản quyền| {{{{{|safesubst:}}}#time:Y-m-d|{{{24}}} -{{{42}}}, -{{{1}}}}}]]</includeonly><noinclude>{{Documentation|content={{subst only}}}}</noinclude>