Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Có cách nào mà khi gõ <nowiki>~~~~~</nowiki> mà tạo ra chữ ký màu không ạ? --[[Thành viên:TARGET6tidiem|TARGET6tidiem]] 01:59, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
:{{re|TARGET6tidiem}} Cái này bạn phải [[Wikipedia:Chữ ký#Thay đổi chữ ký|thay đổi chữ ký]] nhé bạn. [[Thành_viên:Nguyenquanghai19|<span style="color:#FFBF00;">'''Nguyenquanghai'''</span><span style="color:#FF0000;"><sup>'''19'''</sup></span>]] 02:24, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
::Bạn tham khảo [[Bản mẫu:Màu chữ|đây]] nhé [[Thành_viên:Nguyenquanghai19|<span style="color:#FFBF00;">'''Nguyenquanghai'''</span><span style="color:#FF0000;"><sup>'''19'''</sup></span>]] 02:28, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)