Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Đề nghị rút sao bài viết chọn lọc/Rút sao”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
* Tháng 7: [[Wikipedia:Đề nghị rút sao bài viết chọn lọc/Chiến tranh Triều Tiên/2|Chiến tranh Triều Tiên]], [[Wikipedia:Đề nghị rút sao bài viết chọn lọc/Hy Lạp/2|Hy Lạp]], [[Wikipedia:Đề nghị rút sao bài viết chọn lọc/Chiến tranh biên giới Việt–Trung 1979|Chiến tranh biên giới Việt–Trung 1979]], [[Wikipedia:Đề nghị rút sao bài viết chọn lọc/Cộng hòa Séc|Cộng hòa Séc]], [[Wikipedia:Đề nghị rút sao bài viết chọn lọc/Carrefour|Carrefour]]
* Tháng 8: [[Wikipedia:Đề nghị rút sao bài viết chọn lọc/Métro Paris|Métro Paris]], [[Wikipedia:Đề nghị rút sao bài viết chọn lọc/Douglas MacArthur/2|Douglas MacArthur]]
* Tháng 9: [[Wikipedia:Đề nghị rút sao bài viết chọn lọc/Hoa Kỳ|Hoa Kỳ]]