Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Quy định và hướng dẫn”

n (Đã thay đổi mức khóa của “Wikipedia:Quy định và hướng dẫn” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
== Các quy định được xây dựng như thế nào? ==
 
Một số quy định căn bản được xây dựng lúc đầu khi [[:en:Main Page|Wikipedia tiếng Anh - Mỹ]] được thành lập ra. Quy định của Wikipedia tiếng Việt được xây dựng chủ yếu dựa trên những quy định căn bản này hoặc thông qua đồng thuận. Đồng thuận có thể đạt được thông qua việc bàn thảo trên trang thảo luận. Ngoài ra qua quá trình phát triển của cộng đồng Wikipedia tiếng Việt, có thể hình thành các quy định phù hợp với đặc thù tiếng Việt cũng như những thông lệ hoạt động của cộng đồng.
 
Những vấn đề liên quan đến quy định có thể được thảo luận trong mục [[Wikipedia:Không gian tên dự án|không gian tên Wikipedia]], trên [[Wikipedia:Trang thảo luận|trang thảo luận]], cũng như tại địa chỉ [[m:Trang Chính|Meta]]. Ngoài ra cũng có thể thảo luận trong [[m:Đài IRC|IRC]] và trong [[Wikipedia:Danh sách điện thư|danh sách điện thư]] của Wikipedia, tuy nhiên cần lưu ý là quy định chính thức phải được công nhận trên chính Wikipedia. Nếu có một quy định nào đó gây tranh luận, nó cần được thảo luận kỹ càng trước khi được công nhận. Hãy tham khảo hướng dẫn trong [[Wikipedia:Các quy định được thiết lập như thế nào]].