Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tỷ lệ”

(Đã lùi lại sửa đổi 65341904 của 171.253.177.210 (thảo luận) (mobileUndo))
Thẻ: Lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
== Một số quy tắc ==
Muốn tìm <math>\frac{m}{n}</math> của một số b cho trước, ta tính <math>\frac{bm}{n}</math>.
 
Khi biết <math>\frac{m}{n}</math> của một số là a, muốn tìm số đó ta tính <math>a:\frac{m}{n}</math>.
 
== Tham khảo ==