Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ đánh dấu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
:<code><nowiki><i>Chữ in nghiêng</i></nowiki></code>
cho ra kết quả hiển thị là
:''<i>Chữ in nghiêng''</i>
trong ví dụ trên cặp thẻ đánh dấu '' (thẻ mở) và '' (thẻ đóng) có chức năng hiển thị dòng nội dung trong nó dưới dạng in nghiêng.
 
==Một số ngôn ngữ đánh dấu==