Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Liêu Dương”

→‎Liên kết ngoài: clean up, general fixes using AWB
(→‎Hành chính: Bổ sung các đơn vị hành chính cấp huyện của địa cấp thị Liêu Dương.)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Liên kết ngoài: clean up, general fixes using AWB)
 
{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==
* [http://www.nudieman.com/anrg/white_pagoda_at_liaoyang.html Miêu tả vắn tắt Bạch Tháp Liêu Ninh và vài bức ảnh] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070120060158/http://www.nudieman.com/anrg/white_pagoda_at_liaoyang.html |date =2007-01- ngày 20 tháng 1 năm 2007}}
* [http://www.teach-in-china.cn/liaoyang.php Thông tin về hạ tầng cơ sở, dịch vụ và tiện ích, du lịch] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060103134412/http://www.teach-in-china.cn/liaoyang.php |date =2006-01-03 ngày 3 tháng 1 năm 2006}}
* [http://www.britannica.com/eb/article-9048098 Bài viết về Liêu Ninh trên Encyclopaedia Britannica, với nhiều thông tin về lịch sử]