Xóa liên kếtSửa đổi

bot xóa :en: trong link sang wiki en

làm hỏng link, như này

Vui lòng ngừng lại nếu bạn không tìm ra link tiếng Việt đúng để thay thế. thảo luận quên ký tên này là của Leemyongpak (thảo luận • đóng góp).

@Leemyongpak: Không được link trực tiếp sang enwiki, chỉ có thể được sử dụng bản mẫu {{ill}} để liên kết sang ngôn ngữ khác. Mời bạn xem WP:RED. Còn về vụ làm hỏng link như trên, để tôi xem xét lại, tạm thời ngưng tác vụ xóa ":en:" Cảm ơn bạn. Keo010122Thảo luận 03:31, ngày 13 tháng 7 năm 2021 (UTC)