Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang”

:Tôi thấy quý ĐPV {{u|Thienhau2003}} đang rảnh, không biết có thể giúp được không? [[Thành viên:Nguyenhai314|Nguyenhai314]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|thảo luận]]) 13:41, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
:Đã chuyển theo [[Thành viên:Nguyenhai314|Nguyenhai314]], tùy anh muốn gì.--[[Thành_viên:Thienhau2003|<span style="color:#1D7DC6;">'''Thiện'''</span> <span style="color:#1D7DC6;">'''Hậu'''</span> – <span style="color:#EE1D25;">'''Pokémon Trainer'''</span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Thienhau2003|thảo luận]]) 13:46, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 
=== [[Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kytô]] ⟶ [[Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô]] ===
Lý do: Tên bài dùng "y", trong bài dùng "i".
<br>Gọi điện thoại cho người thân: {{ping|Băng Tỏa}}
<br>[[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 17:21, ngày 6 tháng 8 năm 2021 (UTC)
:{{ping|NguoiDungKhongDinhDanh}} Chắc là hồi đó Grennknight đổi thành Kytô vì [https://www.churchofjesuschrist.org/study?lang=vie giáo hội này tự xưng tên của họ là Kytô]. Do đó, trước hết cần mở thảo luận tại thảo luận bài và tag các bên liên quan vào. Nếu đạt được đồng thuận thì hãy mang ra đây để tôi đổi tên. &mdash; [[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|<span style="background:hotpink;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 08:39, ngày 7 tháng 8 năm 2021 (UTC)
::{{withdrawn}} [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 02:16, ngày 12 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 
=== [[:Thể đạm độc]] → [[:Prion]] ===
12.426

lần sửa đổi