Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Chờ xóa/Cổng thông tin”

n
(via JWB)
Thêm bản mẫu điều hướng
Thẻ: Thêm bản mẫu Chờ xóa
n (via JWB)
Dòng 5:
 
=== Phân loại ===
* {{anchor|A}} '''<kbd>A</kbd>''': <code><nowiki>[[WP:CTT1|CTT1]]</nowiki></code>. Cổng thông tin dưới dạng một bài viết
* {{anchor|B}} '''<kbd>B</kbd>''': <code><nowiki>[[WP:CTT2|CTT2]]</nowiki></code>. Cổng thông tin được trình bày từ các bài viết sơ khai hoặc ít thông tin
 
[[Thể loại:Chờ xóa|H]]