Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Thử”

n
+
n (-)
Thẻ: Đã được lùi sửa Trình soạn thảo mã nguồn 2017
n (+)
Thẻ: Đã được lùi sửa Trình soạn thảo mã nguồn 2017
<noinclude><!--Xin để yên dòng-->{{Đầu bản mẫu thử}}<!--này-->
<!-- BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY --></noinclude>
{{{{X1|X2}} }}