Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dạ Nhật Yến”

Đã thêm nhãn {{TSNDS nguồn}}
(Trang mới: “{{Thông tin nghệ sĩ | tên = Dạ Nhật Yến | tên gốc = | nền = ca sĩ | hình = | kích thước hình = | chú thích hình = | nghệ danh âm nhạc = Dạ Nhật Yến<br>Yenn | tên khai sinh = Vũ Thị Dạ Lộc | ngày sinh = {{Birth date and age|1978|10|12|df=y}} | nơi sinh = Sài Gòn, Việt Nam | ngày mất = | nơi mất = | quốc tịch = | dân tộc = Kinh | nghề nghiệp = Ca sĩ, vũ công | bố mẹ = |…”)
Thẻ: Liên kết định hướng
 
(Đã thêm nhãn {{TSNDS nguồn}})
Thẻ: Twinkle Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
{{TSNDS nguồn|date=tháng 1/2022}}
{{Thông tin nghệ sĩ
| tên = Dạ Nhật Yến