Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đa thức”

n (Đã lùi lại sửa đổi của Abcxyz123abcxyz (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Nguyenquanghai19)
Thẻ: Lùi tất cả Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
=== Đơn thức và đa thức ===
Các biểu thức dạng
:Thi "về đích nhanh nhất": tRONG 3 PHÚTA
:SD
::: <math>a \cdot x_1^{k_1}x_2^{k_2}...x_m^{k_m}</math>
::
Đa thức P(x) được gọi là đa thức thu gọn khi nó không còn để ở dạng khai triển hoặc chưa thành tích, ví dụ <math>p(x)=x^2.x</math> là đa thức chưa thu gọn.
 
== Vành đa thức ( Toán 7 ) ==
Tập tất cả các đa thức của ''m'' biến <math>P(x_1,x_2,...,x_m)</math> trên vành ''K'' là một vành, ký hiệu là <math>P[x_1,x_2,...,x_m]</math>. Vành này được gọi là [[vành đa thức]].
 
<math>p(x)=(x-2).g(x)</math> hay nói cách khác 2 là một nghiệm của đa thức, ta thay vào p(x) suy ra m=-46. Điều này có thể kiểm nghiệm bằng phép chia đa thức cho đa thức.
 
== Đa thức mộtnhiều biến ==
Các đa thức của một biến có dạng
:<math>p(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n - 1} x^{n - 1} + a_n x^n.</math>