Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)”

Đã hoàn tất.
Không có tóm lược sửa đổi
(Đã hoàn tất.)
|flag=
|website={{URL|http://www.mt.gov.vn}}
}}'''Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam''' là người đứng đầu [[Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)|Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam]], và là thành viên [[Chính phủ Việt Nam]]. Bộ trưởng hiện tại là [[Nguyễn Văn Thể|Nguyễn Văn Thể]].
}}{{Đang viết}}
'''Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam''' là người đứng đầu [[Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)|Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam]], và là thành viên [[Chính phủ Việt Nam]]. Bộ trưởng hiện tại là [[Nguyễn Văn Thể|Nguyễn Văn Thể]].
 
== Nhiệm vụ ==