Khác biệt giữa các bản “Công tác xã hội”

không có tóm lược sửa đổi
*Công tác xã hội với nhóm
*Phát triển cộng đồng
 
== Các trang thông tin điện tử ==
* Mạng Công tác xã hội Việt Nam [http://vnsocialwork.net Trang tin], [http://forum.vnsocialwork.net Diễn đàn]
* Website các trường đại học có đào tạo ngành CTXH.
** [http://www.ctxhhui.net Diễn đàn Đội Công Tác Xã Hội ĐH Công Nghiệp TP HCM]
** [http://fsw.hnue.edu.vn/ KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI - ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI]
 
== Tài liệu tham khảo==
==Chú thích==
<references/>
 
==Liên kết ngoài==
** [http://fsw.hnue.edu.vn/ KHOAKhoa CÔNGCông TÁCtác HỘIhội - ĐẠIĐại HỌChọc PHẠMphạm NỘINội]
* [http://ussh.vnu.edu.vn/nganh-cong-tac-xa-hoi/1692 Ngành Công tác xã hội - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội]
* [http://vnsocialwork.net Mạng Công tác xã hội Việt Nam]
* [http://www.congtacxahoi.vn Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Niên TPHCM]
* [http://dantri.com.vn/c133/s133-481704/nghe-cong-tac-xa-hoi.htm Nghề công tác xã hội]
* [http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/08/chuyen-nghiep-hoa-nghe-cong-tac-xa-hoi/ Chuyên nghiệp hóa nghề công tác xã hội]
 
[[Thể loại:Nghề nghiệp]]
[[Thể loại:Xã hội]]
208.176

lần sửa đổi