Khác biệt giữa các bản “Đông Hoàng, Đông Sơn”

(Lùi đến phiên bản 4547211 lúc 2011-04-28 10:54:04 của Cheers!-bot dùng popups)
*Nghè Mau Rủn thờ thần Rắn<ref name=LangThanhhoaII/>.
*Đình và nghè Học Thượng thờ thần Cao Sơn<ref name=LangThanhhoaII/>.
đình làng học thượng trước đây thờ lạc long Quân
 
== Giáo dục==
Người dùng vô danh