Khác biệt giữa các bản “Sở Hùng Cừ”

không có tóm lược sửa đổi
Sử kí không ghi rõ hành trạng của ông trong thời gian làm vua.
==Qua đời==
Năm 877 TCN, Hùng Cừ mất. Con là [[Sở Hùng Chí]] nối ngôi. Cũng có tài liệu ghi Hùng Cừ là người kế vị Hùng Dương sau khi anh là Hùng Chí chết sớm, nhưng phát hiện gần đây chứng minh Hùng Chí mới là người kế vị Hùng Cừ.
==Xem thêm==
* [[Sở Hùng Dương]]
Người dùng vô danh