Khác biệt giữa các bản “Giá cả”

Trang mới: '''Giá cả'' là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá, nghĩa là số lượng tiền phải trả cho hàng hoá đó. Về nghĩa rộng đó là số ti...
(Trang mới: '''Giá cả'' là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá, nghĩa là số lượng tiền phải trả cho hàng hoá đó. Về nghĩa rộng đó là số ti...)
(Không có sự khác biệt)
2.992

lần sửa đổi