Trang cũ nhất

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 01:07, ngày 8 tháng 4 năm 2020.

Updates for this page are running twice a month.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 kết quả trước) (50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Pseudochauliodites helveticus‏‎ (16:23, ngày 6 tháng 7 năm 2012)
 2. Dictyoneura anthracophila‏‎ (17:53, ngày 6 tháng 7 năm 2012)
 3. Dictyoneura humboldtiana‏‎ (17:53, ngày 6 tháng 7 năm 2012)
 4. Euphemerites gigas‏‎ (18:47, ngày 6 tháng 7 năm 2012)
 5. Permoberotha convergens‏‎ (01:24, ngày 7 tháng 7 năm 2012)
 6. Vilviopsis extensa‏‎ (03:52, ngày 7 tháng 7 năm 2012)
 7. Euphemerites affinis‏‎ (13:39, ngày 10 tháng 7 năm 2012)
 8. Letopaloptera albardiana‏‎ (13:44, ngày 10 tháng 7 năm 2012)
 9. Permosialis sibirica‏‎ (13:44, ngày 10 tháng 7 năm 2012)
 10. Hylaeoneura lignei‏‎ (18:46, ngày 31 tháng 7 năm 2012)
 11. Tychtodelopterum archaicum‏‎ (03:43, ngày 21 tháng 8 năm 2012)
 12. Rafaelia maxima‏‎ (11:19, ngày 11 tháng 9 năm 2012)
 13. Martynovia insignis‏‎ (11:24, ngày 11 tháng 9 năm 2012)
 14. Permosialis asiatica‏‎ (11:32, ngày 11 tháng 9 năm 2012)
 15. Permosialis brevifurcata‏‎ (11:40, ngày 11 tháng 9 năm 2012)
 16. Permosialis fasciata‏‎ (13:57, ngày 13 tháng 10 năm 2012)
 17. Permosialis lata‏‎ (09:46, ngày 11 tháng 11 năm 2012)
 18. Ela brephos‏‎ (09:59, ngày 11 tháng 11 năm 2012)
 19. Permosialis perfecta‏‎ (09:59, ngày 11 tháng 11 năm 2012)
 20. Permosialis bifasciata‏‎ (10:01, ngày 11 tháng 11 năm 2012)
 21. Euphemerites simplex‏‎ (10:03, ngày 11 tháng 11 năm 2012)
 22. Permosialis defurcata‏‎ (10:04, ngày 11 tháng 11 năm 2012)
 23. Al Dhaher (huyện)‏‎ (06:51, ngày 11 tháng 12 năm 2012)
 24. Ghamr (huyện)‏‎ (10:40, ngày 11 tháng 12 năm 2012)
 25. Bhojpur (huyện của Nepal)‏‎ (17:17, ngày 15 tháng 12 năm 2012)
 26. Atimonan, Quezon‏‎ (15:32, ngày 27 tháng 12 năm 2012)
 27. Djibo‏‎ (01:31, ngày 28 tháng 12 năm 2012)
 28. Zogoré‏‎ (04:04, ngày 28 tháng 12 năm 2012)
 29. Ziga‏‎ (04:06, ngày 28 tháng 12 năm 2012)
 30. Tougan‏‎ (08:08, ngày 28 tháng 12 năm 2012)
 31. Tongomayel‏‎ (08:14, ngày 28 tháng 12 năm 2012)
 32. Sapouy‏‎ (13:22, ngày 28 tháng 12 năm 2012)
 33. Samba, Burkina Faso‏‎ (14:02, ngày 28 tháng 12 năm 2012)
 34. Poura (tổng)‏‎ (22:10, ngày 28 tháng 12 năm 2012)
 35. Pobé-Mengao‏‎ (22:30, ngày 28 tháng 12 năm 2012)
 36. Pilimpikou‏‎ (22:42, ngày 28 tháng 12 năm 2012)
 37. Pibaoré‏‎ (22:47, ngày 28 tháng 12 năm 2012)
 38. Périgban‏‎ (00:04, ngày 29 tháng 12 năm 2012)
 39. Péni‏‎ (00:07, ngày 29 tháng 12 năm 2012)
 40. Partiaga‏‎ (00:13, ngày 29 tháng 12 năm 2012)
 41. Ouindigui‏‎ (00:41, ngày 29 tháng 12 năm 2012)
 42. Ouéssa‏‎ (00:42, ngày 29 tháng 12 năm 2012)
 43. Oronkua‏‎ (00:51, ngày 29 tháng 12 năm 2012)
 44. Iolonioro‏‎ (18:16, ngày 29 tháng 12 năm 2012)
 45. Houndé‏‎ (18:16, ngày 29 tháng 12 năm 2012)
 46. Korsimoro‏‎ (18:24, ngày 29 tháng 12 năm 2012)
 47. Nanoro‏‎ (18:28, ngày 29 tháng 12 năm 2012)
 48. Markoye‏‎ (18:30, ngày 29 tháng 12 năm 2012)
 49. Nghiền bi động năng cao‏‎ (22:57, ngày 29 tháng 12 năm 2012)
 50. Đền Bồng Lai (Bắc Giang)‏‎ (10:59, ngày 31 tháng 12 năm 2012)

Xem (50 kết quả trước) (50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)