Đặng Ngọc Tùng (sinh ngày 28 tháng 8 năm 1952) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, 12[1], 13 Đồng Nai[2]. Ông thuộc đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh.[3]

Ông là nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.[4]

Tiểu sửSửa đổi

Ông có quê quán ở Xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, người dân tộc Kinh, không tôn giáo.

Ông có trình độ Tiến sỹ Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 9/5/1981.

Từ 2011 đến 2016, ông là ĐBQH 13 tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phó Chủ tịch liên hiệp công đoàn thế giới, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XII”. Quốc hội Việt Nam. Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2012. 
  2. ^ “Thông tin đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII”. Website Quốc hội Việt Nam. Truy cập ngày 2 tháng 12 năm 2017. 
  3. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa X”. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2012. 
  4. ^ Đại biểu hối thúc Luật Biểu tình khi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, Dân Trí, 27/05/2015