Đền thờ An Dương Vương

trang định hướng Wikimedia

Đền thờ An Dương Vương có thể là: