Đệ Nhị Cộng hòa Pháp (hay đơn giản hơn: Đệ Nhị Cộng hòa) là Chính phủ cộng hòa tại Pháp được bắt đầu sau cuộc Cách mạng 1848 và kết thúc khi Louis-Napoléon Bonaparte thành lập Đệ Nhị Đế chế.

Đệ Nhị Cộng hòa Pháp
1848–1852

Tiêu ngữLiberté, égalité, fraternité
(Tự do, bình đẳng, bác ái)

Tổng quan
Bản đồ Đệ Nhị Cộng hòa Pháp
Bản đồ Đệ Nhị Cộng hòa Pháp
Thủ đôParis
Ngôn ngữ thông dụngTiếng Pháp
Chính trị
Chính phủCộng hòa
• 1848
Jacques-Charles Dupont de l'Eure (Chủ tịch chính phủ lâm thời, nguyên thủ quốc gia trên thực tế)
• 1848
Commission exécutive (nguyên thủ quốc gia)
• 1848
Louis-Eugène Cavaignac (Chủ tịch chính phủ, nguyên thủ quốc gia trên thực tế)
• 1848-1852
Louis-Napoléon Bonaparte (Tổng thống Cộng hòa)
Lập phápQuốc hội
Lịch sử 
1848
• Đảo chính 1851
2 tháng 12 năm 1851
• Giải thể
1852
Kinh tế
Đơn vị tiền tệFranc Pháp
Mã ISO 3166FR
Tiền thân
Kế tục
Quân chủ tháng Bảy
Đế chế thứ hai
Lịch sử Pháp
Họa phẩm Nữ thần Tự do dẫn dắt nhân dân của Eugène Delacroix minh họa cho cuộc cách mạng dưới nền Quân chủ Tháng bảy
Cổ đại
Nuvola apps kbouncey.png Gaule
Nuvola apps kbouncey.png Franc
Trung Cổ
Nuvola apps kbouncey.png Mérovée
Nuvola apps kbouncey.png Carolingien
Nuvola apps kbouncey.png Capet
Nuvola apps kbouncey.png Valois
481 - 751
751 - 987
987 - 1328
1328 - 1498
Hiện đại
Nuvola apps kbouncey.png Valois-Orléans
Nuvola apps kbouncey.png Valois-Angoulême
Nuvola apps kbouncey.png Bourbon
1498 - 1515
1515 - 1589
1589 - 1792
Đương đại
Nuvola apps kbouncey.png Cách mạng Pháp
Nuvola apps kbouncey.png Chế độ tổng tài
Nuvola apps kbouncey.png Đệ nhất đế chế
Nuvola apps kbouncey.png Bourbon phục hoàng
Nuvola apps kbouncey.png Quân chủ tháng Bảy
Nuvola apps kbouncey.png Đệ nhị cộng hòa
Nuvola apps kbouncey.png Đệ nhị đế chế
Nuvola apps kbouncey.png Đệ tam cộng hòa
Nuvola apps kbouncey.png Chính phủ Vichy
Nuvola apps kbouncey.png Chính phủ lâm thời
Nuvola apps kbouncey.png Đệ tứ cộng hòa
Nuvola apps kbouncey.png Đệ ngũ cộng hòa
1789 - 1799
1799 - 1804
1804 - 1814
1814 - 1830
1830 - 1848
1848 - 1852
1852 - 1870
1870 - 1940
1940 - 1944
1944 - 1946
1946 - 1958
Từ 1958
Chủ đề Pháp

Tham khảoSửa đổi